YAPI KULLANMA BELGESİ

 

 Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?


       Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini,inşaat bitirim tarihini,tapu kaydını,adresini,bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren Yapı Denetim Kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.  
 


 Yapı Kullanma İzin Belgesi  İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

 

1.      Yapı Kullanma izni istemi içeren dilekçe

2.      Tapu kaydı bilgileri  

3.      Belkahve Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi

4.      Dış Kanal Belgesi ( İZSU )

5.      PTT Uygunluk Yazısı 

6.      Proje Müellifleril Raporu

7.      Yapı Denetim Kuruluşunun İş Bitirme raporu

8.      Cephe Fotoğrafları - 13x18 cm ( şer adet)

9.      Emlak / Çevre Temizlik Vergisi  Yoktur Yazısı

10.  SSK ‘dan alınan  borcu yoktur  belgesi

11.  Bina Asansörlü ise ….

·          Asansör Muayene Raporu

·          Tesisat Raporu

·          Fen vizesi

·          Tapu Dairesinden cins tastiği yazısı

12.  Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda )

13.  Yangın Tesisat Raporu ( Dosyada İtfaiye Daire Başkanlığından onaylı  yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa )

14.  Yapı denetimsiz binalarda İş bitirme ve taahhütname belgesi.

        

          


Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır ?

 

     Yapı Kullanma İzni almak için binalardaki bağımsız bölüm sahipleri veya vekalet verdikleri kişi dilekçe,tapu fotokopisi ve gerekli belgelerle Belediyeye başvurmalıdır.
Yapı Kullanma izni verilebilmesi için yapının aplikasyon,temel,su basman,ısı yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin yapılmış olması zorunludur.Başvuruyu alan yapı kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar.Binada herhangi bir aykırılık  yoksa gerekli emniyet tedbirleri alınmışsa yapının fenni sorumlusu veya Yapı Denetim kuruluşunun uygunluk raporları alındıktan sonra Yapı Kullanma İzni düzenlenir.
Yapı Kullanma İzni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su,elektrik ve telefon abonelikleri  yaptırılabilir.

 

Yapı Kullanma Belgesi Kayıt  Harcı

Yapı Kullanma Belgesi Çıkış Harcı

 
  Tire Belediyesi e-Belediye İşlemleri, Global Sign sertifikasına sahiptir. • Tel: (0232) 512 33 21 • e-Posta: tirebel@tire.bel.tr
Powered by: Ünipa A.Ş.