Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım

Yardım Alma Koşulları Nelerdir?

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır.
4109 Sayılı Kanun madde 7’ye göre yardım yapabilmek için;

  1. Yardım isteyeceklerin; askerin annesi, babası veya eşi olması,
  2. Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,
  3. Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim, vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.
Anne, Baba ve Eş için İstenen Belgeler Nelerdir?
  1. Başvuruda bulunacak kişi adına (anne, baba, eş) ikametgah belgesi(ilmühaberi) - mahalle muhtarlığından alınacak
  2. Başvuruda bulunacak kişi adına (anne, baba, eş) Aile Sicil Beyannamesi - mahalle muhtarlığından alınacak
  3. Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği - Tire Nüfus Dairesinden alınacak (Hükümet Konağında)
Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Koşullar Gereklidir?
  1. Yardım alacak kişinin son 6 ay içinde bulunduğu belediyede (Tire'de) oturması,
  2. Askere giden kişinin en az 45 günü doldurduktan sonra ilgilinin müracaat etmesi,
  3. Belediyenin Asker Ailesi Servisi'nin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesi, Mahalle Muhtarlığı, Tire Vergi Dairesi, Tire Belediyesi Emlak Vergi Dairesi, Tire Trafik Tescil Müdürlüğü’ne onaylatılması gerekmektedir.

Bu Belgeler tamamlandıktan sonra asker aileleri Belediyeye müracaat ettiklerinde Zabıta Müdürlüğü’nce onaylanacak Araştırma Formu doldurulacak, bizzat başvuruyu yapan kişiden imzalı beyanname alınacaktır. Mal varlığının olup olmadığı, eğer varsa ne kadar gelir getirdiği, ailenin gelir durumu, Belediye Encümenince değerlendirilecek, uygun görülen ailelere asker yardımı yapılacaktır.