Gayri Sıhhi Müessese (G.S.M) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusunda Gerekli Belgeler (indirmek için lütfen tıklayınız.)

 1. Başvuru / Beyan Formu
 2. Numarataj Belgesi
 3. Tapu Fotokopisi
 4. Yapı Kullanım İzin Belgesi
 5. Kira Sözleşmesi (Tapu sahibi ile yapılmamış ise vekaletname alınacaktır. Tapu sahibi vefat etmiş ise veraset ilamındaki varislerin tamamının imzaları ya da muvaffakatları gerekir.)
 6. Vergi Levhası (Yoklama Fişi)
 7. Oda Faaliyet Belgesi
 8. Ustalık Belgesi veya Satış Elemanı Belgesi
 9. İtfaiye Uygunluk Raporu – Yangın Tüpü Faturası (Başvurusu Müdürlüğümüz tarafından alınacaktır)
 10. Hijyen Eğitim Sertifikası
 11. Sağlık Raporu
 12. Kimlik Fotokopisi – 2 Adet Fotoğraf
 13. Adli Sicil Kaydı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, İkametgâh (Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden istenir.)
 14. Şirket ise; İmza Sirküleri, Ana Kurul Sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi
 15. Kat Malikleri İzni (Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde umma açık istirahat ve eğlence yeri açılması halinde kat maliklerinin oy çokluğu ile / ortak alan kullanımı söz konusu ise oy birliği ile aldığı kararın bulunması gerekir.)
 16. Mesafe Ölçüm Krokisi
 17. Vaziyet Planı (Gerekli Görüldüğünde)
 18. Mali Sorumluluk Poliçesi (Galeri için)
 19. Geçiş Yolu İzin Belgesi (Karayolu Kenarındaysa)
 20. Haşere ile Mücadele Sözleşmesi
 21. Kapasite Raporu – Motor Beyannamesi (İşyeri faaliyet konusuna göre istenir)

İmar Ruhsatlarında İstenecek Belgeler hakkında gerekli evrak döküm listesi indirmek için lütfen tıklayınız.