Evlendirme İşlemleri İçin Gerekli Belgeler (indirmek için lütfen tıklayınız.)

 1. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (Değiştirme yada Yenileme aşamasında ise Geçici Kimlik Belgesi ile de müracaat edilebilir. Sürücü Belgesi, Kurum Kimliği v.b. belgelerle kesinlikle müracaat alınmamaktadır.) (Evli yazan ve veriliş tarihi itibari ile üzerinden 10 yıl geçmiş olan nüfus cüzdanları ile işlem yapılamayacağından değiştirilmesi gerekmektedir.)
 2. Evlenme Ehliyet Belgesi Evlendirme Memurluğumuzca sistem üzerinden alınmaktadır. (Hiçbir şekilde adres kaydı olmayan veya başka bir adrese geçmek için kaydını sildirip yeni kayıt yaptırmayanların adres kaydı gözükmemesi nedeni ile belgeleri alınamayacağından muhakkak yeni adres kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir.)
 3. 4’er adet VESİKALIK Fotoğraf Evlendirme Yönetmeliğine uygun ve son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotokopi olanlar ile Biometrik olanlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 4. Sağlık Raporu: Memurluğumuza müracaat ettikten sonra kendilerine verilecek olan fotoğraflı Sağlık Raporu belgeleri ile bağlı bulunduğunuz Aile Hekimliği’ne giderek gerekli tahliller sonucunda onaylatılacak belgeler Memurluğumuza teslim edilecektir. Raporlar Aile Hekimliği ve Devlet Hastanesinden alınacaktır. Özel Hastaneden alınan raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Görevleri gereği işlemlerini hızlandırmak için Sağlık Raporları il dışından (Aile Hekimliği veya Hastane (Özeller hariç)) alabilirler. İl dışından Alınan raporlar fotoğraflı, fotoğrafların üzeri raporu veren Hekim tarafından muhakkak kaşeli ve imzalı olması gerekmektedir. Aksi halde raporları kabul edilmeyecek ve tekrardan rapor almaları gerekecektir.
 5. Kızlık Soyadını kullanmak isteyen bayanların müracaat anında belirtmeleri gerekmektedir.
 6. Müracaata, evlenecek çiftlerin birlikte gelmeleri şarttır. Gelemeyecek olan çiftler ise; çiftlerden birinin sadece Evlilik İşlemlerinde kullanılmak üzere Noterden alacakları ve Memurluğumuza teslim edecekleri Vekâletname ile müracaat edebileceklerdir.
Evlenme İle İlgili Ek Bilgiler:

 • Evlilik müracaatı alınabilmesi için çiftlerden en az birinin Tire Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmesi zorunludur aksi halde müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • Müracaatın alındığı gün evlenme gerçekleştirilmez. En erken evlilik işlemi yönetmelik gereği (Tüm belgelerin hazır olması şartıyla) 1gün sonra yapılmaktadır.
 • Evlendirme Yönetmeliği kapsamında Evlenme törenlerinin Belediyemiz tarafından bu iş için tahsis edilmiş olan Resmi salon veya yerlerde yapılması ESASTIR. Ancak tarafların isteği üzerine Evlenmenin mahiyetine engel olmayacak ve tarafların iradelerini serbestçe açıklayabilecekleri yerlerde; randevu ve yoğunluk sırası da dikkate alınarak zorunluluk olmaksızın gidilebilir. Belediyemiz nikâh salonu dışında ve mesai saatleri haricinde kıyılacak olan nikâhlar özel istek olduğundan; ayrı bir fiyat tarifesine tabiidir.

Yabancı Ülke Vatandaşları İçin Gerekli Belgeler

 1. DOĞUM BELGESİ: Kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi açıkça yazılı olduğunu belirtir belge aslı ve Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli hali.
 2. EVLENME EHLİYET BELGESİ (Bekarlık Belgesi): Kişinin evlenmesine engel bir hali olmadığını, bekâr /boşanmış ya da dul olduğunu belirtir belge Aslı ve Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli hali.
 3. PASAPORT: Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli hali.
 4. Yukarıdaki gerekli belgeler bölümündeki 1. 2. 3. 4. 5. 6. maddeler aynen geçerlidir.
Yabancı Evlilikler İle İlgili Ek Bilgiler:

 • Ahvali Şahsiye sözleşmesine taraf olan ülke vatandaşları Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet Belgesini, Çok Dilli olarak alacaklar. Çok dilli belgeler Apostilden muaftır. Çok dilli olduğu için Tercüme edilmesine gerek yoktur. (Almanya, Avusturya, Belçika İspanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İsviçre, Fransa, Moldova Yunanistan.)
 • Lahey Sözleşmesine üye ülke vatandaşları ise; Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet Belgesini Apostilli alacaklar. Apostilli olan belgeler, Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme ettirilerek, Noterden tasdik ettirilecek. (Rusya, Kazakistan İsveç, İngiltere, Gürcistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Norveç, Romanya, Portekiz, Sırbistan, Ukrayna, Finlandiya, Azerbaycan, Kırgızistan, Bulgaristan, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri)
 • Hiçbir sözleşmeye taraf olmayan ülke vatandaşları; Ülkelerinden aldıkları evrakları, Ankara’daki Konsolosluklarına onaylattırdıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirip, Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli halini getirecekler. (Suriye, Iran, Irak. Ürdün, Fas, Cezayir, Suudi Arabistan vs.)
 • Evraklarını Türkiye’deki Konsolosluklarından temin edecek olanlar, Konsolosluk Ankara’da ise Dışişleri Bakanlığı’na, diğer illerde ise o İlin Valiliği’ne tasdik ettirdikten sonra, Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli halini getirecekler.
 • Suriye Uyruklu Vatandaşların müracaatlarında evliliklerinde İzmir ilinde kayıtlı ise kayıtlı olduğuna dair verilen kart ile ve İl Göç İdaresinden alınacak Evlenme Ehliyet Belgesi getirmesi gerekmektedir. İl dışına kayıtlı olup Memurluğumuza müracaat edecekler ise kayıtlı olduğu ilden Yol İzin Belgesi ve Evlenme Ehliyet Belgesi alması zorunludur. Aksi Halde müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • Fas Uyruklu Vatandaşların müracaatlarında Fas ülkesine özel farklı uygulamalar olması nedeni ile yukarıda belirtilen yabancı evliliklerde istenen belgeler bölümündeki belgelere ilaveten Ankara yada İstanbul illerindeki Konsolosluktan Hukuki Evlenme Ehliyet Belgesi almaları zorunludur. Alınan bu belge Ankara ilinden alınmışsa Dış İşleri Bakanlığı,İstanbul İlinden alınmışsa o ilin valisi yada yerin Kaymakamına onaylatılması gerekmektedir.Aksi halde alınan diğer belgeler ve yapılan tercüme ve tasdik işlemleri geçersiz sayılacak müracaat kabul edilmeyecektir.

Evlenme Beyannamesi ve İzin Belgesi İle İlgili Bilgiler

 1. Evlenme Beyannamesi ve İzin Belgesi almak isteyen çiftler normal evlilik müracaatında istenilen belgeleri hazırlayıp tüm işlemlerin tamamlanmasına müteakip (Raporlar Dahil) Memurluğumuzca tanzim edilen Evlenme Ehliyet ve Evlenme İzin Belgesi zarf içerisinde verilecek olup; bu belge ile Türkiye sınırları içerisinde istenilen her yerde nikah işlemleri için müracaat edebilirler.(Müracaat esnasında çiftlerden en az birinin adres kaydı Tire İlçe sınırları içerisinde olmalı ve çiftlerin aynı anda hazır olmaları gerekmektedir.)
 2. Evlenme Beyannamesi ve İzin Belgesi almak isteyen çiftlerin normal müracaatta istenilene ilaveten +1 olmak üzere toplam 5’er adet; Evlendirme Yönetmeliğine uygun ve son altı ay içinde çekilmiş VESİKALIK Fotoğraf getirmeleri gerekmektedir.
 3. Evlenme Beyannamesi ve İzin Belgesi alarak nikah işlemi için Memurluğumuza müracaat edecek olan çiftlerimizin almış oldukları İzin Belgesini kendilerinin getirmesi gerekmektedir. (Anne,baba,akraba veya arkadaşları tafaından getirilen belgeler işleme alınmayacaktır.) Getirilen belgeler randevu durumuna göre değerlendirilerek işleme alınacaktır.

Evlilik İle İlgili Hukuki Bilgiler

 1. Erkek ve kadın on yedi (17) yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek ve kadının evlenmesine karar alarak izin verebilir. Bu karara ait belge aslı muhakkak müracaat esnasında evlilik dosyasına konulmak üzere Memurluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.
 2. Evlenmek üzere müracaat eden ve On yedi (17) yaşında olan kadın ve erkeğin anne-baba rızası ile müracaat ı alınacağından müracaat esnasında anne ve babanın da (Nüfus Cüzdanı ile birlikte) hazır olmaları gerekmektedir. Anne ve baba boşanmış ise velayetin bırakıldığı kişi ve velayet bırakıldığına dair karar evlilik dosyasına konulmak üzere memurluğumuza ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Boşanma veya eşinin ölümünden sonra yeniden evlenmek isteyen kadının, boşanmasından veya eşinin ölümünden sonra 300 gün geçmesi gereklidir. Bu süre geçmeden evlenme isteniyorsa, mahkemeden bu (300 gün) sürenin kaldırılmasına yönelik “İddet Müddeti” kaldırılması kararı” alınmalı ve Müracaat esnasında Memurluğumuza ibraz edilmelidir.
 4. Evlilik işlemleri ile ilgili belgelerin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Müracaat tarihinden itibaren 6 ay’lık süreyi geçen müracaat belgeleri geçersiz sayılacağından; yapılan tüm işlemler iptal edilecek (tüm ödemeler dahil) ve yeniden müracaat edilmesi gerekmektedir.